ผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วน

Release Date : 14-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วน

จากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยวานนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วยการจัดรถครัวสนาม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัย

 

สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะลดลงในทุกพื้นที่ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติเร็ววัน ในการนี้ ผู้บัญชาการทางเรือได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันภัยแดนจันทบุรีและตราด จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ประกอบด้วย การสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง