วันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Release Date : 20-11-2011 00:00:00
วันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 


 

 

 


 

ผู้บัญชาการทหารเรือนำกำลังพลกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔


พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ
ตลอดจนกำลังพลของกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมหองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   พร้อมกันทุกพื้นที่
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ เป็นอเนกอนันต์
และเพื่อบรรเทาปัญหาขาคแคลนโลหิตสำรองของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต
ประกอบด้วยกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล

 

  
 
 
 

 

 

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันกองทัพเรือ
 

(((โปรด click เพื่อเข้า e-book)))

 


 

สารคดีวันกองทัพเรือ
 

 

 


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง