เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณท่าน้ำศิริราชและตรอกวังหลัง

Release Date : 20-11-2021 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณท่าน้ำศิริราชและตรอกวังหลัง

พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซี่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณท่าน้ำศิริราช และตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จากนั้นเสนาธิการทหารเรือพร้อมคณะ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมีคุณอรัญญา ศิริสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในส่วนกองทัพเรือ ได้เยี่ยมเยียนประชาชนที่พักอาศัยอยู่นอกแนวเขื่อนกั้นน้ำ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง ได้แก่ ชุมชนดุสิตนิมิตใหม่ ชุมชนชาวอิสลามกลุ่มสุคนธมัส ชุมชนย่านปากคลองขนมจีน เขตบางกอกน้อย และชุมชนเจ้าพระยาสยาม เขตบางพลัด พร้อมมอบอาหารกล่องปรุงสุก และน้ำดื่ม จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

 

ด้วยปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยมวลน้ำเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาล้นตลิ่งเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดชุดช่วยเหลือและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซี่งกำลังพลได้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม การขนย้ายของขึ้นที่สูง และการช่วยทำความสะอาดตามบ้านเรือน โดยร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลประจำพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ บริเวณท่าเรือยายเผือก โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่, ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญ ๓๒ เขตบางกอกน้อย, บริเวณท่าเป๊ปซี่ ถึง ท่าดินแดง และชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนเจริญนคร เขตคลองสาน, บริเวณสะพานกรุงธน, ท่าเรือวังหลัง และท่าเรือศิริราช, ชุมชนวังพระองค์เจ้าพร้อม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๖/๑, ชุมชนวัดน้อยใน ซอยชัยพฤกษ์ ๒๒ ตลิ่งชัน และชุดพร้อมรับสถานการณ์เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ ชุด โดยแบ่งกำลังพลเป็น ๑๕ ชุด จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมการขนส่งทหารเรือ และกรมสารวัตรทหารเรือ ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถประสานขอรับการช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน ๑๖๙๖ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๔๕๒๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณท่าน้ำศิริราชและตรอกวังหลัง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง