กองทัพเรือ​ โดย​ ศูนย์​การเรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​ หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ จัดกิจกรรม​ประกวดวาดภาพ (สีไม้)​ หัวข้อ "หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ฝั่ง​ กองทัพเรือ​ กับ การดำเนินงานตามโครงการ​พระราชดำริ โคก หนอง นา โมเดล"

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
กองทัพเรือ​ โดย​ ศูนย์​การเรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​ หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ จัดกิจกรรม​ประกวดวาดภาพ (สีไม้)​ หัวข้อ "หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ฝั่ง​ กองทัพเรือ​ กับ การดำเนินงานตามโครงการ​พระราชดำริ โคก หนอง นา โมเดล"

กองทัพเรือ​ โดย​ ศูนย์​การเรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​ หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ จัดกิจกรรม​ประกวดวาดภาพ (สีไม้)​ หัวข้อ "หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ฝั่ง​ กองทัพเรือ​ กับ การดำเนินงานตามโครงการ​พระราชดำริ โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อน้อมรำลึกในพระอัจฉริยะ​ภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ​ของ สมเด็จ​พระ​บรม​ชน​กา​ธิเบศร ​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร​ เนื่อง​ในวัน​คล้าย​วัน​พระราช​สมภพ​ ๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๔ ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ร่วมประกวดวาดภาพ ชิงเงินรางวัลรวม ๑๙,๐๐๐ บาท ได้ตั้งแต่​ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ของทุกวัน สอบถาม​เพิ่มเติม​ โทร ๐๙ ๑๘๘๗ ๑๓๘๐