ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบเงินบริจาคในนามครอบครัวสงวนเชื้อ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบเงินบริจาคในนามครอบครัวสงวนเชื้อ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ  คุณศิริวรรณ เตชะพานิช มอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัวสงวนเชื้อ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยเงินบริจาคดังกล่าว มอบให้หน่วยต่างๆ และมีวัตถุประสงค์ในการมอบ ดังนี้
- มอบเป็นทุนการศึกษา พลเรือเอกปรีชา - นาวาเอกหญิง ขวัญเรือน สงวนเชื้อ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- มอบให้กลุ่มงานนิติเวช รพ.ฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- มอบให้หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม รพ.ฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- มอบให้หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม รพ.ฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- มอบให้หอผู้ป่วย ๘๐ พรรษา ชั้น ๑๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ

สำหรับผู้มีจิตศรัทรา สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๐๔๐-๒-๐๐๐๐๒-๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๒๗๓๗, ๐๖ ๒๓๗ ๘๗๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบเงินบริจาคในนามครอบครัวสงวนเชื้อ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง