รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 25-11-2021 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาเอก บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทางลูกเสือจังหวัดสงขลา จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง