หน่วยบัยชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ในการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๖๕

Release Date : 12-06-2022 00:00:00

นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน/ผู้บังคับการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบก(ICC)  ตรวจเยี่ยมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๖๕ โดยในวันนี้ได้รวมกำลังและเตรียมการเคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงเรือ เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่การฝึก ซึ่งปีนี้ใช้ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสมมุติ โดยก่อนที่กำลังพลจะขึ้นสู่เรือ และประกอบกำลังร่วมกับหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ และออกเดินทางเข้าพื้นที่การฝึกด้วยเรือตามแนวทางการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ที่กองทัพเรือ ส่งกำลังไปช่วยเหลือประชาชนโดยกำลังมาทางเรือจากทะเลสู่ฝั่ง (From The Sea) ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันทึ่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
 
ซึ่งในวันนี้ ผู้บังคับการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบกได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการฝึกให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารเรือ และตามที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ประชุม เตรียมการฝึกซึ่งมีผู้บังคับหน่วยและส่วนที่เกี่บวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการฝึก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง