ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ พร้อมกำลังพล ร่วมซ่อมแซมบ้านให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 13-06-2022 00:00:00
ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ พร้อมกำลังพล ร่วมซ่อมแซมบ้านให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจังหวัดนราธิวาส

เรือโท สุกฤษฏิ์ ตระกูลทักษิณา ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่,ประชาชนจิตอาสา และองค์กรพัฒนาชุมชุนสภาพัฒนาชุมชน ตำบลกะลุวอเหนือ ฯ ร่วมซ่อมแซมบ้านและต่อเติมบ้านพักอาศัย ให้กับนางลีเมาะ อาแวหามะ ณ บ้านเลขที่ ๔/๓ หมู่ ๖ บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ พร้อมกำลังพล ร่วมซ่อมแซมบ้านให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง