ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๗ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมบ้าน ในโครงการบ้านพอเพียง ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

Release Date : 13-06-2022 00:00:00
ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๗ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมบ้าน ในโครงการบ้านพอเพียง ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

เรือตรี สุธีร์ โยวะบุตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๗ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย และ กำลังพลชุดช่างก่อสร้าง จำนวน ๗ นาย ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ตำบลลุโบะบายะ,ผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น,อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลลุโบะบายะ,บัณฑิตอาสา และประชาชน จิตอาสา ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ในโครงการบ้านพอเพียง ให้กับ นางสาว ฮาลีเมาะ บินดาโอะ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ณ ที่อยู่ ๓๕ บ้านปาลอบาต๊ะ หมู่ ๓ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๗ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมบ้าน ในโครงการบ้านพอเพียง ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง