รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔/๖๕

Release Date : 13-06-2022 00:00:00
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔/๖๕

นาวาเอก บิตินันท์ ด้วงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔/๖๕ เพื่อรับทราบในการปฏิบัติ โดยมีเยาวชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ ค่ายจุฬาภรณ์ หมู่ ๖ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔/๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง