ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐอเมกริกา ประจำกรุงเทพมหานคร

Release Date : 23-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐอเมกริกา ประจำกรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก Matthew A. Barker ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐอเมกริกา ประจำกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐอเมกริกา ประจำกรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง