รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม “บ้านฟ้าใสใจอาสา ทำดีเพื่อแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครบ ๙๐ ปี พระพันปีหลวง”

Release Date : 09-08-2022 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม “บ้านฟ้าใสใจอาสา ทำดีเพื่อแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครบ ๙๐ ปี พระพันปีหลวง”

นาวาเอก สมทบ แดงนวล รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม “บ้านฟ้าใสใจอาสา ทำดีเพื่อแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครบ ๙๐ ปี พระพันปีหลวง”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานจัดกิจกรรมฯ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานกีฬาชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
  
  
  
  
 
ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๙๐ ครอบครัว การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวประเภทต่าง ๆ และถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่เดือดร้อน การมอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นต้น การนี้ ฐานทัพเรือกรุงเทพได้จัดกำลังพลจากกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ สนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม “บ้านฟ้าใสใจอาสา ทำดีเพื่อแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครบ ๙๐ ปี พระพันปีหลวง”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง