ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลทับมา จังหวัดระยอง

Release Date : 15-09-2022 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลทับมา จังหวัดระยอง

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
 
โดยยังคงสนับสนุนโรงครัวพระราชทานมูลนิธิฯเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย ดำเนินการบรรจุกระสอบทราย จัดรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ และการนำส่งอาหารให้กับประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาและอาสากู้ภัย นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพลเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ด้วยการทำความสะอาดบ้านเรือน จากฝนตกหนักน้ำหลากในช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ยังคงจัดกำลังพลเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากน้ำท่วมได้ทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลทับมา จังหวัดระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง