กองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองจังหวัดระยองจากเหตุการณ์อุทกภัย

Release Date : 14-09-2022 00:00:00
กองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองจังหวัดระยองจากเหตุการณ์อุทกภัย

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ในส่วนของกองเรือยุทธการ จัดกำลังพลจากกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน แจกอาหาร น้ำดื่ม บรรจุกระสอบทราย จากเหตุการณ์อุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองจังหวัดระยองจากเหตุการณ์อุทกภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง