สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๕ ในนาม "นายเรือ ๗๙ และสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ"

Release Date : 01-10-2022 00:00:00
สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๕ ในนาม "นายเรือ ๗๙ และสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ"

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๕ ในนาม "นายเรือ ๗๙ และสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ" ณ วัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

โดยร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 019-7-98541-9 ชื่อบัญชี กฐินวัดโพธิ์เรียง ประจำปี ๒๕๖๕

*กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ กองบัญชี สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๗๘๓๖

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๕ ในนาม "นายเรือ ๗๙ และสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง