เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 25-01-2023 00:00:00
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือตรี กริช ขันธอุบล เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพล กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖