เสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดพิธีอบรมการนวดตอกเส้นเบื้องต้น เพิ่มพูนความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนวดชายหาด

Release Date : 26-01-2023 00:00:00
เสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดพิธีอบรมการนวดตอกเส้นเบื้องต้น เพิ่มพูนความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนวดชายหาด

พลเรือตรี อนิรุธ สวัสดี เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดพิธีอบรมการนวด แบบนวดตอกเส้นเบื้องต้นเพื่อการผ่อนคลาย จัดโดยกองเรือยุทธการ ร่วมกับชมรมภริยากองเรือยุทธการและกิจการชายหาดกองเรือยุทธการ อบรมให้ความรู้แก่กับกลุ่มแม่บ้านกองเรือยุทธการที่ประกอบกิจการนวดที่ชายหาดดงตาลในการหารายได้ให้กับครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการนวดตอกเส้นเบื้องต้นให้แก่กลุ่มแม่บ้าน มุ่งเน้นให้มีการผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

  

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการนวดตอกเส้นจากโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไพร นำทีมโดย พระมหาสีไพร และครูผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน จากจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากข้าราชการและกลุ่มแม่บ้านกองเรือยุทธการ มาร่วมฟังบรรยายเพื่อให้เข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทยรวมทั้งเป็นแนวทางให้กลุ่มแม่บ้านนวดชายหาดได้ศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์การนวดตอกเส้นต่อไป

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดพิธีอบรมการนวดตอกเส้นเบื้องต้น เพิ่มพูนความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนวดชายหาด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง