ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมช่วยเหลือเหตุไฟไหม้พื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

Release Date : 26-01-2023 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมช่วยเหลือเหตุไฟไหม้พื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สั่งการให้ นาวาเอก ดนุพล จาตกานนท์ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ผู้ควบคุมไฟในที่เกิดเหตุ จัดกำลังพล จัดรถดับเพลิง พร้อมรถบรรทุกน้ำ บูรณาการกับเทศบาลเมืองนครพนม ช่วยดับไฟไหม้ย่านบ้านเก่า ถนนธำรงค์ประสิทธิ์ หลังจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ตรงแยกโฮไฮโอ้ (หอนาฬิกา) อำเภอเมืองนครพนม ผลการปฏิบัติสามารถระงับไ้ฟไหม้ได้ ความเสียหายบ้านเรือนถูกไฟไหม้ ๖ - ๗ คูหา ประชาชนไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ณ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมช่วยเหลือเหตุไฟไหม้พื้นที่อำเภอเมืองนครพนม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง