เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าขนส่ง และหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าขนส่ง ชั้นปีที่ ๒

Release Date : 15-03-2023 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าขนส่ง และหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าขนส่ง ชั้นปีที่ ๒

พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าขนส่ง ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าขนส่ง และหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าขนส่ง ชั้นปีที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง