ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 16-03-2023 00:00:00
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก วิชาญ สีดา ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมอู่ทหารเรือ ณ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมอู่ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง