ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี

Release Date : 17-03-2023 00:00:00
ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี

พลเรือโท พิเศษ ขันแข็ง ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการในสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ อดีตผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในงานมีพิธีที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระพุทธลีลาราชนาวี ฯ ศาลเจ้าพ่อมังกรแก้ว และพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อจากนั้นมีการจัดพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน และในลำดับสุดท้ายมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการในสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง