เจ้ากรมอู่ทหารเรือร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึก กองทัพเรือ ๒๕๖๖

Release Date : 17-03-2023 00:00:00
เจ้ากรมอู่ทหารเรือร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึก กองทัพเรือ ๒๕๖๖

พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึก กองทัพเรือ ๒๕๖๖ พร้อมผู้รับการฝึก ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมอู่ทหารเรือร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึก กองทัพเรือ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง