กรมอู่ทหารเรือ โดย กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลวดสลิงชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน (ซิงโครลิฟท์)

Release Date : 17-03-2023 00:00:00
กรมอู่ทหารเรือ โดย กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลวดสลิงชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน (ซิงโครลิฟท์)

กรมอู่ทหารเรือ โดย กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลวดสลิงชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน (ซิงโครลิฟท์) โดยการตรวจสอบประกอบไปด้วย การตรวจสอบลวดสลิง Magnetic Rope Testing "การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย" และ การวัดเส้นรอบวงของลวดสลิง ด้วยเครื่องมือ Digital Vernier Calipers ณ ลานซ่อมเรือ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมอู่ทหารเรือ โดย กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลวดสลิงชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน (ซิงโครลิฟท์)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง