ประกาศและคำสั่ง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๕

Release Date : 16-03-2015 00:00:00

ช่องทางอิเล็กทอนิกส์สำหรับติดต่อกองทัพเรือ

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง