รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมลงพื้นที่ติดตามและวางแผนเฝ้าระวังการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล

Release Date : 22-11-2022 00:00:00
รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมลงพื้นที่ติดตามและวางแผนเฝ้าระวังการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล

นาวาเอก อริยะ เชิงทอง รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกำลังพลในหน่วยร่วมลงพื้นที่ ติดตามและวางแผนเฝ้าระวังการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ณ หาดบางขวัญ หมู่ ๘ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
  
 
  
 
โดยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองนับว่าเป็นการขึ้นมาวางไข่รังแรกในฤดูกาลวางไข่ปีนี้ ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่แล้วปรากฎว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไข่เต่ามะเฟือง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ทั้งสิ้น ๑๑๘ ฟอง (ไข่ดี ๑๐๖ ฟอง และไข่ลม ๑๒ ฟอง) ได้ขุดหลุมฟักไข่ใหม่ในพื้นที่เหมาะสมห่างจากบริเวณหลุมเดิมไปทางทิศเหนือ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟือง พร้อมทั้งกั้นคอกเต่าชั่วคราว เพื่อป้องกันอันตราย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นได้มอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับชุดเฝ้าพื้นที่ดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมลงพื้นที่ติดตามและวางแผนเฝ้าระวังการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง