กองทัพเรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี เสด็จเตี่ย อย่างพร้อมเพรียง ยึดตามรอยพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น

Release Date : 28-03-2023 00:00:00
กองทัพเรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี เสด็จเตี่ย อย่างพร้อมเพรียง ยึดตามรอยพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น

พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เทิดพระเกียรติ ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โดยมี พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน) รองประธานกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี ฯ และประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ / ผู้แทนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้การต้อนรับ ณ โถงชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  

  

ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ , ๒ และ ๓ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ฯ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการรับบริจาคโลหิตนั้น กรมแพทย์ทหารเรือ / คลังเลือดในพื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ เวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์มาดำเนินการรับบริจาคโลหิต จากข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของหน่วยต่าง ๆ คาดว่าจะมียอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ประมาณ ๖๐๐ ถุง เป็นปริมาณโลหิต รวมทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ ซีซี

  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่าง ๆ ขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรอง ดังนั้นการบริจาคโลหิตเข้าสู่คลังเลือดในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ยในครั้งนี้ จะได้นำไปช่วยชีวิตประชาชนที่จำเป็นต้องใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนอีกเป็นจำนวนมาก อันเป็นการยึดถือตามพระปณิธานของเสด็จเตี่ยที่ทรงช่วยประชาชนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น เป็นจุดยืนและเจตนารมย์ของกองทัพเรืออยู่เสมอ

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี เสด็จเตี่ย อย่างพร้อมเพรียง ยึดตามรอยพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง