ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 23-11-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง