เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 27-03-2023 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตลอดจนให้บริการประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมยานพาหนะก่อนการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดห้วงเวลาในการให้บริการระหว่าง ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ลานจอดรถข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหาเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบากกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง