รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

Release Date : 03-05-2023 00:00:00
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

นาวาเอก ปรัชญา เลาะหนับ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ด้วยการทำความสะอาดรอบบริเวณ ณ วัดดงมูลเหล็ก เขตบางกอกน้อย กรงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง