รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 08-05-2023 00:00:00
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง