ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 03-05-2023 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงบ่ายวันพุธ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ต้องการให้กำลังพลทุกนายออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่อนคลายลง โดยให้แต่ละหน่วยปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเร่งสร้างกำลังพลให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ สร้างความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและมีพลังต่อไป ณ โรงยิมฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง