กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๙ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

Release Date : 26-05-2023 12:00:00
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๙ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๙ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” บรรเลงโดยวง Symphony Orchestra ดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.

โดยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สามารถร่วมบริจาคเงินโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ บัญชีเลขที่ 115-1-07541-1 และบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 662-3-43960-9 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49”  โปรดส่งหลักฐานหรือสำเนาการโอนเงินไปที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร 0 2475 5557 หรือ LINE ID : FINN97531 (กรุณาเขียน ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อให้ชัดเจน)

ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ โทร. 0 2475 5683 และ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. 0 2475 3081, 0 2475 4960 และ 08 0664 4891

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๙ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง