ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่ากระบี่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ

Release Date : 24-05-2023 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่ากระบี่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า และบุคคลท่ากระบี่ ตามคู่มือแบบฝึกของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายพลเรือ จำนวน ๒๐๒ นาย เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบฝึก พร้อมเพรียง และสง่างาม โดยมีครูฝึกจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้นอกจากวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมฯ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการฝึกหมั่นทบทวนตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติในท่าต่าง ๆ เป็นไปด้วยความมั่นใจ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อตนเอง รวมทั้งกองทัพเรืออีกด้วย