ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Release Date : 25-05-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ซรุน ซาเรือน รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกัน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง