ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซียให้เกียรติเยี่ยมชม เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ “LIMA 2023”

Release Date : 26-05-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซียให้เกียรติเยี่ยมชม เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ “LIMA 2023”

พลเรือเอก Datuk Abdul Rahman Bin Ayob ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือมาเลเซีย ได้เดินทางเยี่ยมชมเรือรบของชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ “LIMA 2023” โดยผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ได้ให้เกียรติขึ้นเยี่ยมชมเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ และกล่าวขอบคุณกองทัพเรือไทยที่ได้ส่งเรือรบเข้าร่วมนิทรรศการ “LIMA 2023” ณ เกาะลังกาวี รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ก่อนที่ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซียจะลงจากเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ท่านได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับหน่วยเรือเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงกัน และกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซียให้เกียรติเยี่ยมชม เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ “LIMA 2023”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง