ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจเยี่ยมกำลังพลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”

Release Date : 26-05-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจเยี่ยมกำลังพลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”

พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจเยี่ยมกำลังพลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการฝึกซ้อมการปฏิบัติให้มีความพร้อมสูงสุด ณ ลานฝึก HOP หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

  

ทั้งนี้ กำลังพลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” จัดจากหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมโดย ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งมี นาวาเอก ศักดิ์ดา วัฒนธรรม ผู้บังคับการศูนย์การฝึก ฯ ทำหน้าที่ ผู้บังคับการกรม HOP  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจเยี่ยมกำลังพลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง