รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึกและนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

Release Date : 29-05-2023 00:00:00
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึกและนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

พลเรือตรี รังสรรค์ แตงฉิม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึก และนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๘ นาย เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ในการที่รับนักเรียนนายเรือของกองทัพเรือสาธารณประชาชนจีน เป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน โดยเป็นตามข้อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนนายเรือไทย กับนักเรียนนายเรือ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน กับทั้งเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ กองทัพให้แน่นแฟ้นในทุกระดับ  ซึ่งในระหว่างนักเรียนนายเรือ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษา และพักร่วมกับนักเรียนนายเรือไทย จะมีนักเรียนนายเรือไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อยังโรงเรียนนายเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันจำนวน ๙ นาย เป็นล่ามและดูแลคณะ ฯ

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึกและนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง