ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีมอบเข็ม และโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ

Release Date : 30-05-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีมอบเข็ม และโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา พร้อมประกาศนียบัตรกำกับ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มีผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจำนวน ๕ นาย เข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภาจำนวน ๙๘ นาย และโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภาจำนวน ๑๖ นาย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๙ นาย

ทั้งนี้ รางวัลบทความดีเด่น "พลเรือเอก กวี สิงหะ" เป็นรางวัลสืบเนื่องมาจาก คุณหญิง กมลนารี สิงหะ และทายาทของ พลเรือเอก กวี สิงหะ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบให้แก่ ผู้เขียนบทความดีเด่นประจำปี ที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ พลเรือเอก กวี สิงหะ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา

โดยในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีบทความที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล  ดังนี้

- บทความดีเด่น รางวัลพลเรือเอก กวี สิงหะ ได้แก่ บทความ เรื่องอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone ) กับความมั่นคงของชาติ (National Security ) เขียนโดย นาวาเอก พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล

- รางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับ ๑ ได้แก่ บทความเรื่อง ๘๐ ปี ยุทธนาวีเกาะช้าง ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ กับ ทฤษฎีสงครามและการรบทางเรือสมัยใหม่ เขียนโดย พลเรือเอก กฤษฎา เฟื่องระบิล

- รางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับ ๒ ได้แก่บทความเรื่อง การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสท่ามกลางโลกที่พลิกผันเขียนโดย พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์

- รางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับ ๓ ได้แก่บทความเรื่องยุทธศาสตร์ "การรับรู้คู่ไซเบอร์" เขียนโดย นาวาเอก ศิลป์ พันธุรังสี

- รางวัลนักเขียนหน้าใหม่ ได้แก่ บทความเรื่องแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่กองทัพเรือ - สัตหีบให้เป็น Smart Navy Base ด้วย " D.I.G.T.I.T.A.L "  เขียนโดย นาวาเอก จิรวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์

  

  

  

ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รับเข็มเครื่องหมาย ฯ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชนาวิกสภา ได้แก่ คณะกรรมการราชนาวิกสภา ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์ ที่กองทัพเรือแต่งตั้งหรือผู้บริจาคเงิน สิ่งของ หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชนาวิกสภา ตามที่กองทัพเรือเห็นสมควร