หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ เรือ KD GAGAH SEMUDERA และเรือ KD GEMPITA กองทัพเรือมาเลเซีย ในโอกาสปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ

Release Date : 07-09-2023 00:00:00
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ เรือ KD GAGAH SEMUDERA และเรือ KD GEMPITA กองทัพเรือมาเลเซีย ในโอกาสปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ

นาวาเอก มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ เรือ KD GAGAH SEMUDERA และเรือ KD GEMPITA กองทัพเรือมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ เรือ KD GAGAH SEMUDERA และเรือ KD GEMPITA กองทัพเรือมาเลเซีย ในโอกาสปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง