หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน

Release Date : 06-09-2023 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓  เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่าง จำนวน ๔ นาย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ้านของประชาชนในหมู่บ้านฟาร์มเศรษฐกิจตัวอย่าง ฯ เนื่องจากเกิดพายุฝนอย่างรุนแรง ทำให้กิ่งไม้หักทับหลังคาบ้าน ณ หมู่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓  เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง