ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลเพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

Release Date : 19-09-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลเพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ ระหว่างกองทัพเรือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖