ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 14-09-2023 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เพื่อรับทราบความก้าวหน้างานซ่อมแซมบ้านพักฯ และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยฯ (บ.UTA) โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และพื้นที่บ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖