ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
สรุปสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ "ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

สรุปสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ "ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จัดการประชุมวอรูมใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓