เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานร่วม ในพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๖๔

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานร่วม ในพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๖๔

พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนา รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานร่วม ในพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๖๔ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่45-2
กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ