ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีรายงานตนเองและรับนโยบาย สำหรับ นายทหารสัญญาบัตร ที่รับตำแหน่งใหม่

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีรายงานตนเองและรับนโยบาย สำหรับ นายทหารสัญญาบัตร ที่รับตำแหน่งใหม่

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองและรับนโยบายสำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารเอนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ