ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑๐ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน​ กองทัพเรือ ณ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑๐ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน​ กองทัพเรือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕วันกองทัพเรือ