เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
กองทัพเรือ ได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงเรือข้ามฟาก ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนานเกือบ ๗๐ ปี  จากการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

กองทัพเรือ ได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงเรือข้ามฟาก ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนานเกือบ ๗๐ ปี จากการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน เปิดเผยว่า กองทัพเรือ ได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงเรือข้ามฟาก ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนานเกือบ ๗๐ ปี จากการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่งมีเสียงเบากว่า และลดมลพิษในอากาศ

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔โครงการโคกหนองนา