ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี

ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี

พลเรือโท พิเศษ ขันแข็ง ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๔๕ ปี ณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖