ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา ฯ แม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๖สารอวยพรปีใหม่