ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๑

พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - มาเลเซีย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๑ ณ โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕คำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ๒๕๖๕