ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า "ตั้งการ์ดพร้อมรบ สยบโควิด-19"

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า "ตั้งการ์ดพร้อมรบ สยบโควิด-19"

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า "ตั้งการ์ดพร้อมรบ สยบโควิด-19" ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔