เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบอุปกรณ์ดำน้ำจากผู้บริหารบริษัทบางกอกไดฟ์ จำกัด

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบอุปกรณ์ดำน้ำจากผู้บริหารบริษัทบางกอกไดฟ์ จำกัด

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบอุปกรณ์ดำน้ำจากผู้บริหารบริษัทบางกอกไดฟ์ จำกัด ณ ห้องชลยุทธ์โยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ