ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึกและนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึกและนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

พลเรือตรี รังสรรค์ แตงฉิม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเรือฝึก และนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ของกองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๘ นาย เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖