เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้า พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

๒๔ กันยายน ๒๕๖๖