ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อCOVID-19ด้วยATKให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสิงห์สมุทร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อCOVID-19ด้วยATKให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสิงห์สมุทร

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK ให้แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนสิงห์สมุทร ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔วันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔