ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์รัฐศรัทธา ราชอาณาจักรมั่นคง

กองทัพเรือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งหมด