พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ภายใต้หัวข้อ "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ของกองทัพเรือ โดยกรมข่าวทหารเรือ ได้นำองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสาร / ข่าวกรอง ด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่าง

Release Date : 17-01-2018 17:10:01
พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ภายใต้หัวข้อ "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ของกองทัพเรือ โดยกรมข่าวทหารเรือ ได้นำองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสาร / ข่าวกรอง ด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่าง

พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ภายใต้หัวข้อ "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ของกองทัพเรือ โดยกรมข่าวทหารเรือ ได้นำองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสาร / ข่าวกรอง ด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศ ไปร่วมแสดง  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑