ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๑

Release Date : 13-06-2018 00:00:00
ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๑

พลเรือเอก พัลลภ ทองระอา ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๑ โดยมี นาวาเอก ธงชัย  ถามะพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือกล่าวรายงาน เรือโท ดำรัส จันทร์สอน กรรมการฝ่ายจัดฝึกอบรม คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือบรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างทั่วไป และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ นางสาวสุภัทรา  หลวงทะ  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตชลบุรี บรรยายเกี่ยวกับสิทธิของทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการหรือผ่านศึก คุณนภดล  คุรุวัชรพงศ์  ผู้จัดการการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บรรยายการฝึกอบรมขับรถโลจิสติกส์ ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑