ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ

Release Date : 09-01-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ

พลเรือโท บรรจบ  โพธิ์แดง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน โดยมีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน ๓๐ นาย ประกอบด้วย  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ (ป.ป.ส.ภาค ๒) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จ.ชบ.) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบ (ศป.ปส.อ.สัตหีบ) ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒