ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและมอบรางวัล ประจำปี งป.๖๒

Release Date : 15-05-2019 15:32:24
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและมอบรางวัล ประจำปี งป.๖๒

พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและมอบรางวัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒