การฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา

Release Date : 01-07-2009 00:00:00
การฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งนี้การซ้อมย่อย ครั้งที่ ๙  มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน ๒,๒๐๐ นาย ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๕๒ ลำ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

  

  


พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งนี้การซ้อมย่อย ครั้งที่ ๒  มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน ๒,๒๐๐ นาย ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๕๒ ลำ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

  

  

  


พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโอวาทให้แก่ฝีพายเรือพระราชพิธีและกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน ๒,๓๑๑ นาย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเชิงสะพานพระราม ๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
การฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง