รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ ตัว โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

Release Date : 17-10-2019 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ ตัว โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ ตัว โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมประมงเรือเล็กปากคลองตากวน จัดกิจกรรมโดยมี นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหาดปากคลองตากวน ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ ตัว โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง